Anbi-status

ANBI-gegevens:
De Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangevraagd bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2014 dienen ANBI’s een aantal gegevens op hun website openbaar te maken. Dat doen wij via deze pagina. Meer informatie over ANBI’s kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Naam:

Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug

Doelstelling:

Doelstelling van de Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug is: lokale professionele en amateurmusici, kinderen en erfgoedbeheerders op een inspirerende manier bij elkaar brengen, een breed publiek op een laagdrempelige wijze in aanraking laten komen met klassieke muziek. Meer informatie over onze doelstelling vindt u in het beleidspan.

Bestuur:

Evert Beerens, voorzitter
Wendela Brunia-Westerveld, secretaris
Jan Mulder, penningmeester
Annoesjka Cabo,  coōrdinator programmering
Gusta te Veen, coōrdinator muzieklocaties
Marijke Wispelwey, coōrdinator PR

Beleidsplan:  Ons beleidsplan vindt u hier.

Beloningsbeleid: De stichting is een vrijwilligersorganisatie; er is geen personeel en geen betaalde bestuursfuncties . Meer informatie vindt u in het beleidsplan.

Activiteitenverslag: Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017 vindt u hier.

Activiteitenverslag: Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018 vindt u hier.

Activiteitenverslag: Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019 vindt u hier.

Activiteitenverslag: Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020 vindt u hier.

Financieel verslag 2017: Hierin vind men de financiële verantwoording over 2017.

Financieel verslag 2018: Hierin vind men de financiële verantwoording  over 2018.

Financieel verslag 2019: Hierin vind men de financiële verantwoording  over 2019.

Financieel verslag 2020: Hierin vind men de financiële verantwoording  over 2020.

RSIN: 8575.49.224

Contactgegevens:

Adres penningmeester: Briedélaan 13, 3951 BB Maarn
E-mail:  bestuur@muziekfestival-uh.nl