Stichting & bestuur

Het muziekfestival wordt georganiseerd door de Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug. De stichting is een zelfstandige instelling en niet gebonden aan enige andere organisatie. Zij heeft geen professionele krachten in dienst en steunt geheel op de inzet van vrijwilligers. Wel organiseert de Stichting professionele coaching voor deelnemende (amateur-)musici. De coaches ontvangen een vergoeding.

Bestuursleden en vrijwilligers worden niet bezoldigd en verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos. Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Evert Beerens, voorzitter
Wendela Brunia-Westerveld, secretaris
Jan Mulder, penningmeester
Annoesjka Cabo,  coōrdinator programmering
Gusta ter Veen, coōrdinator muzieklocaties
Marijke Wispelwey, coōrdinator PR

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding, en is verantwoordelijk voor
beleidsontwikkeling, besluitvorming en de financiën, in het kort de (dagelijkse) gang van zaken door het jaar heen.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd; bestuursleden zijn herbenoembaar.
De taken van het bestuur zijn onder meer het opstellen van contracten, de organisatie van coaching, PR, fondsenwerving, planning van activiteiten, e.d.

Naast het bestuur bestaat de organisatie uit vrijwilligers, die actief meewerken tijdens het muziekfestival als gastheer/gastvrouw op de locaties, en als collectant, e.d. Met betrekking tot de organisatie wil het bestuur het evenwicht bewaren tussen de omvang en reikwijdte van het muziekfestival en het aantal beschikbare bestuursleden en vrijwilligers.

N.B. De Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug heeft de ANBI-status.