Maatregelen Covid-19

Hieronder vind u een overzicht van de maatregelen van de rijksoverheid in verband met de Covid-19 epidemie,  voorzover deze betrekking hebben op activiteiten rond het Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug 2020. 

Wij verzoeken bezoekers om zich aan deze regels te houden. In de verschillende locaties en monumenten kunnen plaatselijke regels gelden die daar ook bekend gemaakt zullen zijn.
Houd u alstublieft aan de aanwijzingen van medewerkers ter plekke.


Regels voor binnen en buiten

Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar.

De regels voor ‘binnen’

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés).

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.

 • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
 • Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
 • In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels en musea, geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.
 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.
  • Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

De regels voor ‘buiten’

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.
  • Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in winkelstraten, dierenparken of kermissen, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.

Lokale maatregelen

 • Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.
 • Lokale autoriteiten mogen evenementen of samenkomsten, zoals publiek bij betaald voetbal of bij amateurwedstrijden, verbieden op grond van risico’s voor de publieke gezondheid.
 • Lokale autoriteiten hebben de bevoegdheid om in het belang van de publieke gezondheid maatregelen te treffen zoals:
  • De openingstijden van de horeca en nachtwinkels beperken
  • Plaatsen (buiten) aanwijzen waar een mondkapjesplicht geldt
  • Plaatsen afsluiten bij drukte, zoals parkeergelegenheden en andere locaties
  • Maatregelen voor “crowd control” toepassen

Kunstbeoefening zoals acteren, blazen en zingen

 • Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.
  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
  • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol. 
 • Professionele zangers kunnen optreden als zij uit voorzorg ruime afstand houden tot andere zangers, ensemble en publiek. De branche heeft hiervoor protocollen opgesteld.
 • Zangkoren en (amateur)zangers in groepen mogen hun activiteiten weer oppakken als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.
  • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is onder dezelfde voorwaarden toegestaan. Mensen uit risicogroepen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.
 • Meezingen bij bijvoorbeeld concerten of sportwedstrijden is niet toegestaan.

Bekijk vragen en antwoorden over cultuur.

Verkeer en vervoer

Het uitgangspunt blijft dat we 1,5 meter afstand houden van elkaar. Op sommige plekken, zoals in het openbaar vervoer, kan dat niet. 

Sinds 1 juli geldt in het verkeer:

 • Per 1 juli mag ook de fiets weer mee in het openbaar vervoer. 
 • Als u in de eigen auto zit, geldt dat een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren samen reizen. 
 • In overig vervoer is de regel: houd 1,5 meter afstand.
 • Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.
 • Voor korte afstanden geldt: ga waar mogelijk lopen of pak de fiets.Cookies