Aanmeldingsformulier 2021

Beste musici,
Hieronder vind je een aanmeldingsformulier voor het Muziekfestival 2021.
 
Dit jaar is er het hoopvolle vooruitzicht dat er in september minder beperkende maatregelen zullen gelden als in 2020 en dat er weer amateurensembles kunnen optreden. Die zekerheid is er nu helaas nog niet.

Desondanks komen de voorbereidingen voor het festival natuurlijk wel op gang en is de inschrijving geopend!
Onze vraag aan deelnemende musici is om je nu aan te melden en het formulier zoveel mogelijk in te vullen. In een later stadium, denk aan eind juni/begin juli, worden de plannen concreter ingevuld. Uiteraard houden we iedereen na aanmelding op de hoogte van de stand van zaken.