AVG-beleid

Beleid t.a.v. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug (SMUH) voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), onder meer op de volgende wijze:

Persoonsgegevens die in het bezit komen van  SMUH zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, nl. het organiseren van een jaarlijks muziekfestival in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Betrokken personen dienen daar toestemming voor te geven bij aanmelding voor deelname.  Toestemming wordt verleend door een verplichte accoordverklaring op het aanmeldingsformulier voor deelname aan het muziekfestival. Inzage in, en verwijdering van, betreffende persoonsgegevens kan plaats vinden door middel van een persoonlijk email-bericht aan het bestuur van SMUH (bestuur@muziekfestival-uh.nl).