Doelstelling

De Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug organiseert het muziekfestival  met als doel:

  • zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met klassieke muziek
  • een podium te bieden aan zoveel mogelijk musici,  zowel professionals als amateurs
  • het contact en samenspel te stimuleren tussen amateur-musici en professionele spelers
  • het bieden van coaching-mogelijkheden aan amateur-uitvoerenden en ensembles
  • aandacht te vestigen op het historisch erfgoed in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug door uitvoeringen te laten plaats vinden in monumentale locaties