Contact

Het stichtingbestuur bestaat uit:

Matty Dekkers, voorzitter
Marijke Wispelwey, secretaris
Jan Mulder, penningmeester
Annoesjka Cabo, bestuurslid muziek

Contact per email kan via het emailadres:

                                  bestuur@muziekfestival-uh.nl

of door invullen van onderstaand contactformulier:

of per brief aan:

Secretaris SMUH

p/a Briedélaan 13,

3951 LB Maarn