Contact

Het stichtingbestuur bestaat uit:

Matty Dekkers, voorzitter
Marijke Wispelwey, secretaris
Jan Mulder, penningmeester
Annoesjka Cabo, bestuurslid muziek

Contact per email kan via het emailadres:

                                  bestuur@muziekfestival-uh.nl

of door invullen van onderstaand contactformulier:

of per brief aan:

Secretaris SMUH

p/a Arnhemsebovenweg 141,

3971 MD  Driebergen